12.14.2008

Lucia.

Sara är tillbaka i Sverige tillsammans med hennes jättelånga Rick. Hon har varit saknad.hjul
Luciatåget var fint. Senast jag såg ett luciatåg var nog sista året på gymnasiet.

English: Our friend Sara is back in Sweden together with her boyfriend Rick. We went to see a lucia parade yesterday.

Inga kommentarer: