8.22.2008

Filmtips!

An American Crime med bl.a. Ellen Page i huvudrollen som baseras på en verklig händelse om Sylvia Likens dagar av tortyr. Det värsta är att detta kunde stoppats eftersom folk visste om vad som pågick, men ingen gjorde något åt det. Denna film måste ses!

Inga kommentarer: