6.19.2010

Photo: Missy Elliott @ Stockholm JazzInga kommentarer: