2.11.2010

In A Perfect World...


"In A Perfect World" är ett projekt på Beckmans där modestudenterna har skapat kollektioner utifrån detta tema, sedan har studenter i reklam och grafisk form tolkat kollektionerna på ett visuellt sätt. Resultaten är otroligt bra och måste ses!

Bilden ovan visar en av mina favoriter av Heidi Nilausen.Translation:
Fashion students at Beckman's School of Design have created collections based on the theme "In A Perfect World", while visual communication students have directed videos to show off their interpretations of the collections. The results are great and you have to see it!

The photo above is one of my favourites by Heidi Nilausen.

Inga kommentarer: